Toto je určite nulák

skrat, prepätie, istič, chránič, ampér, volt, megawatthodina,kilowatt, účinník, príkon, výkon … 

Je elektrina príliš komplikovaná ? Nie je! Už vo veľmi nízkom veku dostávame základné informácie o svete. Jedna z prvých , ktorú sme ako deti od rodičov dostali je, že v zásuvke býva čert a preto sa jej nemáme chytať. Niektorí túto informáciu prechovávajú a šíria ďalej do neskorého veku. Tí , ktorým to nedá sa po pohľade na zásuvku začnú vyzvedať ďalšie informácie typu či býva čert v obidvoch dierkach, či iba v ľavej alebo iba v pravej.

1088499_cert

Tí najzvedavejší sa spýtajú doplňujúcu otázku v zmysle na čo je medzi dierkami kolík a či to má nejaký súvis s čertom bývajúcim v dierke. V tomto momente rodič diskusiu väčšinou končí zdôraznením že to je jedno a že je zakázané chytať sa obidvoch dierok a taktiež kolíku.

Medzi elektrárňou a zásuvkou

Elektrina vyrobená v generátore elektrárne je elektrizačnou sústavou transportovaná do elektromerového rozvádzača . Odtiaľ je pripojený domový rozvádzač, z ktorého sú napojené zásuvky. 

hanaga-tap

Krajný vodič „fázový“ sa v zásuvke nachádza vľavo a je pripojený do elektrárne.Neutrálny vodič „nulák“ sa nachádza v zásuvke vpravo a je pripojený na zem.Napätie (rozdiel potenciálu) medzi „fázovým“ a  „nulovým“ vodičom je 230 Voltov.Krajný vodič a neutrálny vodič sa nazývajú jedným slovom pracovné vodiče, pretože pri normálnej prevádzke elektrického stroja tečie oboma vodičmi elektrický prúd.  Ochranný vodič je pripojený na kolík a je rovnako ako neutrálny vodič pripojený na zem. Na rozdiel od neutrálneho vodiča ním ale v normálnej prevádzke bez poruchy elektrický prúd netečie.

Elektrický spotrebič

Po pripojení a zapnutí elektrického spotrebiča napr. práčky je spotrebovávaný elektrický výkon na ohrev vody a otáčanie bubna. Práčka v energetickej triede A má výkon 500 Wattov. Pri napätí 230 Voltov začne práčkou pretekať elektrický prúd 2,2 Ampéra (=500W/230V) po dobu 2 hodín. Je to nominálna hodnota spotreby elektrického prúdu práčkou.

maxresdefault

Vynásobením nominálneho výkonu (500 Watt) a času (2 hodiny) potrebného na pranie získame hodnotu spotrebovanej elektrickej energie. V našom prípade teda práčka v energetickej triede A spotrebuje na jeden cyklus elektrickú energiu 1000 Watthodín = 1 kilowatthodinu (kWh). Túto hodnotu zaznamená elektromer a v konečnom dôsledku aj Vaša peňaženka. Jeden cyklus práčky v energetickej triede A stojí teda užívateľa  0,12 €/kWh x 1 kWh =  0,12 €.

Aké poruchové stavy môžu nastať ?

Skrat

Najčastejšia porucha elektrických obvodov. Riešenie väčšinou spočíva v „nahodení“ ističa, ktorý „vypadol“. Istič je ochranný prvok elektrického obvodu, ktorý reaguje na zvýšený alebo poruchový (skratový) elektrický prúd v elektrickom obvode prerušením – vypnutím obvodu. Takýto stav je najčastejšie spôsobený poruchou elektrického spotrebiča pripojeného v elektrickom obvode.

kurzschluss

Pri poruche elektrického zariadenia (napr. práčky) nastane v mieste poruchy kontakt vodivej časti s konštrukciu práčky. Elektrický prúd už netečie motorom a výhrevnou špirálou, ale začne tiecť ochranným vodičom priamo do zeme – nastáva skrat. V obvode začne prúdiť skratový prúd ktorý dosahuje mnohonásobne vyššie hodnoty ako nominálny (bežný) prúd práčky. V tomto momente zareaguje istič a vypne elektrický obvod s poruchou.

Dotyk človeka so živou časťou

Kontakt človeka a elektriny môže nastať pri poruche elektrického obvodu, taktiež pri neodbornej manipulácii s elektrickým zariadením. Zasiahnutie človeka hodnotou elektrického prúdu viac ako 0,03 Ampér môže mať smrteľné následky. Z toho dôvodu sa v elektrických obvodoch inštaluje prúdový chránič, ktorý  meria a vyhodnocuje rozdiel medzi elektrickým prúdom, ktorý do elektrickej inštalácie vstúpil a ten, ktorý sa z elektrickej inštalácie vrátil. V bezporuchovej prevádzke platí, že veľkosť elektrického prúdu vstupujúceho do elektrického zariadenia sa rovná veľkosti elektrického prúdu vracajúceho sa z elektrického zariadenia. Je to normálny – rovnovážny stav. 

sisley_be-independent_steckdose-reparieren

Počas poruchového stavu začne človekom po dotyku živej časti elektrického obvodu prechádzať elektrický prúd. V tom momente nastane porušenie rovnovážneho stavu a pri presiahnutí hodnoty poruchového prúdu 0,03 Ampérprechádzajúceho človekom zareaguje chránič a vypne porušený elektrický obvod.

Prepätie

Prepätie je mnohonásobné prekročenie napätia oproti normálnej hodnote. Najpravdepodobnejší výskyt prepätia je počas búrky, kedy príčinou rozdielnych elektrických nábojov medzi vzdušnou atmosférou a zemským povrchom nastáva vyrovnávanie  potenciálov známe pod pojmom blesk. Ten dosahuje maximálnu hodnotu napätia približne 100 000 Voltov, čo je 400-násobne vyššia hodnotaoproti hodnote napätia v zásuvke počas normálnej prevádzky. Indukciou alebo zásahom do elektrického vedenia  môže nastať stav, keď sa časť napätia blesku dostane do vnútorných rozvodov elektrickej inštalácie rodinného domu. V zásuvke sa nakrátko objaví zvýšená hodnota napätia – prepätie, ktoré dokáže zničiť citlivé elektronické spotrebiče.

ws_night_lightning__city_2560x1600

Na predchádzanie takýchto javov sa pripája medzi krajný vodič a hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu inštaluje prepäťová ochrana. Za normálnych okolností je prepäťová ochrana elektricky nevodivá – neprechádza ňou elektrický prúd. V momente prepätia sa stane prepäťová ochrana elektricky vodivou – začne ňou pretekať elektrický prúd. Prepätie je namiesto do elektrických spotrebičov bezpečne zvedené do zeme.

 Odborná skúška a prehliadka

Žijeme v dobe informácií, kedy sa za jeden večer strávený na vševediacom googli  stane cap záhradníkom. Niekedy takáto skúsenosť môže zanechať úsmevnú spomienku typu „Pamätáš sa keď si chcel variť podľa toho úžasného receptu z internetu a nakoniec sme si vyhladovaní museli objednať pizzu ?“ Niekedy môže ale technická neodbornosť a nerešpektovanie technických predpisov a noriem spôsobiť škody na majetku a v najtragickejších prípadoch stratu ľudského života.

Správne vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrického zariadenia v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. § 9  Z.z, Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 §13 podľa STN 33 1500:1991 v znení STN 33 2000-6:2007 zameraná na overenie spôsobilosti a bezpečnej prevádzky základným predpokladom pre správnu a bezpečnú funkciu inštalovaných elektrických zariadení.

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.