Slnko účty neposiela, ak máte predplatné

Koľko stojí predplatné (fotovoltaická elektráreň na streche domu) a koľko účtov Vám slnko nepošle sa pokúsime odhaliť.

Spotreba domácnosti

Pre správnu voľbu výkonu fotovoltaickej elektrárne je dôležité vedieť akú má rodinný dom spotrebu elektrickej energie. Bežný rodinný dom, ktorý nevyužíva elektrickú energiu na ohrev vody, kúrenie a chladenie,  spotrebuje za rok približne 4,5 MWh elektrickej energie.

Graf štruktúry spotreby elektrickej energie v rodinnom dome

Spotreba elektrickej energie počas dňa sa pohybuje v rozmedzí od 250 W do 2000W (veľmi krátkodobo môže absolútne maximum spotreby dosahovať vyššie hodnoty). Priemerná spotreba rodinného domu je 500 W. V nasledujúcom grafe je znázornená spotreba elektrickej energie v rodinnom dome počas bežného pracovného dňa. Prvá špička spotreby je v ranných hodinách, kedy energiu spotrebovávajú prevažne spotrebiče na prípravu jedla.  Druhá špička spotreby je v nočných hodinách keď energiu spotrebovávajú prevažne spotrebiče na prípravu jedla, elektronické spotrebiče domácej zábavy a osvetlenie.

Graf spotreby elektrickej energie v rodinnom dome počas bežného pracovného dňa

Vyrobená energia

Na streche domu v Bratislavskom kraji je voľná plocha 14 m², južne orientovaná so sklonom 35°. Na uvedenú plochu strechy nainštalujeme fotovoltaické panely s maximálnym výkonom 2 kW. Maximálny výkon je vo fotovoltaike označovaný ako kWp.

Množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho za rok na plochu 1 m², orientácia juh, sklon 35°

Na 1 m² uvedenej  plochy dopadne za jeden rok slnečné žiarenie s energiou 1 450 kWh.  Na celú plochu 14 m² dopadne za jeden rok slnečné žiarenie s energiou 20 300 kWh. Na strechu umiestnime najčastejšie používané polykrištalické panely s účinnosťou 14%.

Z energie slnečného žiarenia dopadajúceho na fotovoltaické panely je teoreticky možné pri optimálnych podmienkach vyrobiť za rok 2 842 kWh elektrickej energie.

Straty fotovoltaického systému

Aký je vplyv reálnych prevádzkových podmienok na množstvo vyrobenej elektrickej energie fotovoltaickou elektrárňou ? Aké sú straty samotnej fotovoltaickej elektrárne?

Straty fotovoltaickej elektrárne 

Z obrázka môžeme vidieť ďalšie straty na úrovni 22% , ktoré sú spôsobené samotnou fotovoltaickou elektrárňou. Zo slnečnej energie dopadajúcej na fotovoltaické panely s inštalovaným výkonom 2kWp dokážeme vyrobiť za rok 2 217 kWh elektrickej energie.

1 kWp inštalovaného výkonu fotovoltaickej elektrárne vyrobí za rok 1,1 MWh elektrickej energie

Uvedený výpočet je platný pre  južnú orientáciu strechy so sklonom 35° v Bratislavskom kraji.  Ak je fotovoltaická elektráreň inštalovaná severnejšie, prípadne strecha nemá optimálnu orientáciu a sklon, je pri výpočte potrebné kalkulovať s nižším množstvom vyrobenej elektrickej energie.

Pre presný výpočet množstva vyrobenej elektrickej energie fotovoltaickou elektrárňou pre konkrétnu lokalitu, sklon a orientáciu strechy odporúčam konfigurátor na stránke tu.

Životnosť fotovoltaického panelu

Energia slnečného žiarenia (fotón) po dopade na pn-prechod  „vyrazí“ z kryštalickej štruktúry kremíka elektrón. Vznikne elektrón(-) dierový(+) pár, ktorý je odďaľovaný vnútorným elektrickým poľom pn-prechodu. Voľný elektrón(-) prechádza elektrickým obvodom a po dosiahnutí n-vrstvy opäť zrekombinuje s dierou (+). Elektrón vytvoril pohybom v elektrickom obvode elektrický prúd – „elektrinu“

Slnečné žiarenie dopadajúce pn-prechod postupne túto vrstvu degraduje. Následkom je znižovanie množstva vygenerovaných elektrón – dierových párov. Počas každého jedného roka prevádzky stratí fotovoltaický panel 1% výkonu.

Následkom je znižovanie množstva vygenerovaných elektrón – dierových párov. Počas každého jedného roka prevádzky stratí fotovoltaický panel 1% výkonu.

uvažovaná 2 kWp fotovoltaická elektráreň bude mať  po dvadsiatich rokoch maximum výkonu 1,6 kW

Množstvo spotrebovanej elektrickej energie

Tu prichádzame ku kameňu úrazu fotovoltaických elektrární.  Elektrickú energiu, ktorú vyrobíme ale nespotrebujeme, dodávame do elektrizačnej sústavy zadarmo. Takýto jav sa deje už pri veľmi malých fotovoltaických elektrárňach. Najmenšie  fotovoltaické elektrárne sa vyrábajú s výkonom 2 kWp. Pri ďalších kalkuláciách budeme uvažovať s týmto výkonom.

Graf výroby a spotreby elektrickej energie počas bezoblačného pracovného dňa v júni
  1. Nákup elektrickej energie – Pred východom a po západe slnka. V tomto čase je potrebné vzhľadom na nulový výkon fotovoltaickej elektrárne nakupovať elektrickú energiu z elektrizačnej sústavy.
  2.  Spotrebovávanie elektrickej energie – Optimálny jav, keď dokážeme elektrickú energiu vyrobenú fotovoltaickou elektrárňou spotrebovať.
  3. Dodávanie elektrickej energie do elektrizačnej sústavy – Nepriaznivý jav, ktorý vzniká neschopnosťou spotrebovať elektrickú energiu vyrobenú fotovoltaickou elektrárňou. Tá je zadarmo dodávaná do elektrizačnej sústavy.

Na grafe je možné vidieť na priesečníkoch krivky výroby a krivky spotreby ráno o 7:30 a večer o 17:00 dva rovnovážne (optimálne) stavy, keď sa množstvo vyrobenej elektrickej energie rovná množstvu spotrebovanej elektrickej energie.

bez optimalizácie a regulácie spotreby je 70% elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou dodanej zadarmo do elektrizačnej sústavy

Za jeden rok nespotrebovaním „neušetríme“  1,5 MWh elektrickej energie. Počas dvadsiatich rokov životnosti fotovoltaickej elektrárne to predstavuje sumu v hodnote 6000 €, ktorú sme dodali zadarmo distribučnej spoločnosti. V lepšom prípade sa nám „dsitribučka“ poďakuje, v horšom bude požadovať regulátor na zabezpečenie nulových dodávok do siete.

Cena elektrickej energie

Pri prognóze vývoja ceny elektrickej energie vychádzame z údajov Eurostatu, kde máme možnosť vidieť vývoj ceny koncovej ceny elektrickej energie pre domácnosti.

Graf vývoja koncovej ceny elektrickej energie pre domácnosti [€/MWh]

Pri zvolení lineárnej tendrovej spojnice môžeme konštatovať, že:

priemerný ročný rast ceny elektrickej energie na Slovensku je 2,5 %

Ak vás zaujíma, koľko reálne platíte za jednu kilowatthodinu, cenu nájdete v ročnom zúčtovaní, ktoré vám zasiela Váš dodávateľ elektrickej energie. Na Slovensku máme možnosť z výberu dvanástich dodávateľov elektrickej energie. Ceny v najvyužívanejšej distribučnej sadzbe D2 sa pohybujú na úrovni 120 €/MWh.

Cena 2 kWp Fotovoltaického systému

solárne panely1000 €
konštrukcia400 €
striedač500 €
rozvádzač300 €
kabeláž100 €
montáž400 €
dokumentácia200 €
revízia100 €
 
SPOLU:3 000 €

Cena 2 kWp Fotovoltaického systému je 3 000 €.

Kalkulácia návratnosti

Zhrnutie faktov:

  • 1 kWp inštalovaného výkonu fotovoltaickej elektrárne vyrobí za rok 1,1 MWh elektrickej energie
  • uvažovaná 2 kWp fotovoltaická elektráreň bude mať  po dvadsiatich rokoch maximum výkonu 1,6 kW
  • bez optimalizácie a regulácie spotreby je 70% elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickou elektrárňou dodanej zadarmo do elektrizačnej sústavy
  • Ceny v najvyužívanejšej distribučnej sadzbe D2 sa pohybujú na úrovni 120 €/MWh
  • priemerný ročný rast ceny elektrickej energie na Slovensku je 2,5 %
  • Cena fotovoltaickej elektrárne s výkonom 2kWp je 3 000 €

Koľko € mi reálne ušetrí fotovoltaická elektráreň počas celej doby životnosti ?

životnosť 20 rokov
vyrobená energia za rok* 2 MWh
spotrebovaná energia za rok30%
cena 1 MWh elektrickej energie*159 €
CELKOVÁ ÚSPORA20 x 2 x 0,3 x 159 = 1 900 € 

*priemer za 20 rokov

Záver: V roku nula zaplatím za 2 kWp fotovoltaický systém 3 000 € aby som počas nasledujúcich 20 rokov ušetril 1 900 € ?!

Tu niečo nie je v poriadku… Na rozuzlenie tohoto problému sa bližšie pozrieme v ďalšom článku s názvom Optimalizácia Spotreby Energie.

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.